‘We verschepen de zon van de Sahara naar de Amsterdamse haven.’

‘Er is een beetje liefde voor nodig.’ Eduard de Visser spreekt over waterstof als over een kind dat je groot brengt. De directeur Innovatie en Strategie van het Amsterdamse Havenbedrijf vindt dat we ervoor moeten waken deze nieuwe energievorm kapot te rekenen: ‘Er is geen alternatief.’ Waterstof is geen energiebron maar een energiedrager, vergelijkbaar met […]