creatieve energie uit de haven van Amsterdam

Tata Steel gaat radicaal voor Waterstof

Door een radicale koerswijziging wil Tata Steel in 2030 volledig op waterstof draaien. Een eerder plan om CO2 te reduceren door het op te vangen en op te slaan in lege gasvelden in de Noordzeebodem verdwijnt daarmee in de prullenbak. Met de waterstofroute denkt Tata Steel twee vliegen in een klap te slaan: CO2-reductie, belangrijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan, en verbetering van het leefklimaat in de directe omgeving van de fabriek.

Tata Steel is behalve een grote werkgever ook de grootste uitstoter van CO2 in Nederland. Daarnaast heeft de fabriek veel kritiek te verduren uit de omgeving. Een RIVM-rapport wees onlangs uit dat daar 20 tot 100 keer zoveel kankerverwekkende metalen als ijzer, mangaan, vanadium en chroom neerdalen dan op plekken buiten de IJmond. Door inademen of doordat kinderen vingers in hun mond steken nadat ze een speeltoestel waar de stof op ligt hebben vastgepakt lopen omwonenden grote risico’s.

Met de keuze voor waterstof wil Tata-directeur Hans van den Berg dit milieu- en gezondheidsprobleem verhelpen: ‘We gaan in IJmuiden nieuwe innovatieve technieken toepassen om op een andere manier staal te maken. Binnen acht jaar ziet het er hier heel anders uit. Minder schoorstenen en andere installaties.’

Van den Berg wil voor deze transitie wel steun van de overheid, zowel financieel voor de torenhoge investeringen en medewerking bij de afhandeling van vergunningen.

Geen evenementen gevonden!

Mail de redactie

Mis niets

Meld je aan voor WTRSTF updates